• Elastic Cloud Server

ecs
 1. Help Center
 2. Elastic Cloud Server
 3. API Reference
 4. Appendix
 5. API Permissions
 6. Tag Management

Tag Management

API

API Function

Permissions

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

GET /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

Queries tags of a specified ECS (native OpenStack API).

 • ecs:servers:getTags
 • ecs:servers:get

PUT /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

PUT /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

Adds a tag to an ECS (native OpenStack API).

 • ecs:servers:setTags
 • ecs:servers:get

PUT /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

PUT /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

Creates an ECS tag (native OpenStack API).

 • ecs:servers:setTags
 • ecs:servers:get

DELETE /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

DELETE /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

Deletes a specified tag from an ECS (native OpenStack API).

 • ecs:servers:setTags
 • ecs:servers:get

GET /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

GET /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags/{tag}

Queries an ECS tag (native OpenStack API).

 • ecs:servers:getTags
 • ecs:servers:get

DELETE /v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

DELETE /v2.1/{tenant_id}/servers/{server_id}/tags

Deletes all ECS tags (native OpenStack API).

 • ecs:servers:setTags
 • ecs:servers:get